Zmiana terminów testów sprawnościowych

Terminy i miejsca testów sprawnościowych do klasy Mistrzostwa sportowego:

  • piłka siatkowa dziewcząt12, 19 i 26 maja 2017 r. od godz. 16:30 do godz. 18:00 w sali sportowej Gimnazjum nr 2 w Głogowie pl. Mieszka I nr 22;
  • piłka koszykowa dziewcząt – 17 maja 2017 r. od godz. 15:30 w hali sportowej Gimnazjum nr 5 w Głogowie, ul. Gwiaździsta 2.

a

Kandydat przystępujący do testu musi posiadać zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej kwalifikujące do podjęcia nauki w klasie sportowej.