Zebrania klasowe

Przypominamy, że w środę 21 maja 2014 roku odbędą się zebrania klasowe. 

Plan spotkań jest następujący:

1630 – spotkanie Rady Rodziców.

1700 – zebrania klasowe.

1715 – 1830 – konsultacje z nauczycielami.