Zebrania klasowe

Przypominamy, że w dniu 24 września 2014 r. o godzinie 1700 odbędą się zebrania wychowawców z Rodzicami uczniów klas II, III oraz IV.