Zebrania klasowe

Przypominamy, że w środę 14 grudnia 2016 r. odbędą się zebrania klasowe.

1700– 1715 spotkania rodziców z wychowawcami klas.

1715– 1815 konsultacje z nauczycielami.