Zebrania klasowe

Przypominamy, że w dniu 18 marca 2015 r. odbędą się zebrania z Rodzicami.
16.30 – spotkanie Rady Rodziców
17.00 – spotkania z wychowawcami klas
17.15 – 18.30 konsultacje z nauczycielami.