Zajęcia integracyjne

Uczniowie klas pierwszych ZS im. Jana Wyżykowskiego rozpoczęli cykl spotkań w ramach zajęć integracyjnych.

Celem zajęć jest:

  • Integracja zespołu klasowego
  • Rozpoznanie potencjału uczniów na tle klasy jak i całego zespołu klasowego
  • Rozpoznanie mocnych i słabych stron klasy
  • Profilaktyka zagrożeń XXI wieku

Zajęcia odbywają się w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny przy ulicy Folwarcznej.

Cykl spotkań rozpoczęła klasa IA o profilu mundurowym. W miłej, serdecznej atmosferze, poprzez gry i zabawę, uczniowie poznawali się, swoje pasje i zainteresowania.

a

Zdjęcia z zajęć dostępne są w zakładce GALERIA.