Zajęcia terenowe

Dzięki uprzejmości firmy SAN LEON ( POLAND) Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie,   klasa III przyszłych techników górników  z opiekunami panią Marią Urbanowicz i Elżbietą Jęczmionką mogła uczestniczyć w zajęciach terenowych w dniu 13 kwietnia 2012 r. Firma prowadzi poszukiwania węglowodorów na terenach należących do gminy Wschowa. Uczniowie poznali urządzenia stosowane podczas poszukiwań oraz metodę zbierania i odczytywania przeprowadzonych przez firmę  wykonawczą NOVA SAIS pomiarów.