Zajęcia dydaktyczne młodzieży w terenie

Klasy mundurowe i sportowe z Zespołu Szkół im. J. Wyżykowskiego brały udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych w terenie. Wspaniałe warunki jakie panują na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie, umożliwiają realizację oryginalnego programu nauczania dla młodzieży. Jednym z podstawowych zadań szkoły jest przekazanie uczniom pełnego obrazu otaczającej nas rzeczywistości. Zajęcia  interdyscyplinarne, łączą wiadomości i umiejętności z zakresu zawartego w różnych programach nauczania. Wpływają na zrozumienie otaczającego nas świata oraz pełnią rolę wychowania aktywnego i świadomego obywatela, wrażliwego na piękno przyrody, promującego aktywny prozdrowotny styl życia.

Następne zajęcia planowane z programu dla wspomnianych klas to spływ kajakowy połączony z edukacją historyczną.

a

SAM_5517 SAM_5518

SAM_5522 SAM_5525

SAM_5528 SAM_5530

SAM_5542 SAM_5533