XV Konkurs Techniczny pod patronatem Starosty Głogowskiego

W dniu 23 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się XV Konkurs Techniczny pod patronatem Starosty Głogowskiego dla uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjum. Celem konkursu jest promowanie techniki w szerokim tego słowa znaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem elektroniki, teleinformatyki, automatyki, wiertnictwa, hutnictwa i górnictwa. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów ze szkół powiatu głogowskiego.

Laureatami konkursu zostali:

miejsce 1 – Kacper Mikinik, SP w Jaczowie,

miejsce 2 – Jan Walczuk, SP nr 11 w Głogowie,

miejsce 3 – Wiktor Bachta, SP w Jaczowie,

miejsce 4 – Norman Gasiński, SP nr 11 w Głogowie,

miejsce 5 – Filip Polasik, SP w Jaczowie.

Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy sukcesu, uczestnikom – wiedzy, nauczycielom – sukcesu wychowanków.

a