Wycieczka do PNGiG w Zielonej Górze

W dniu 1 października grupa uczniów z klasy 4TW wraz z opiekunem, p. Przemysławem Mateckim, uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Zielonej Górze. Tematyką spotkania było zaprezentowanie firmy i jej działalności, zasad poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu w Polsce, perspektyw dotyczących wydobycia i zasobów ropy i gazu w Polsce a także bezpieczeństwa poszukiwań złóż i eksploatacji kopalń i podziemnych magazynów gazu. W trakcie spotkania zaprezentowano nam makietę kopalni gazu Kościan-Brońsko, działającą makietę konika pompowego oraz kilka modeli głowic eksploatacyjnych. Spotkanie zakończyło się wpisem w księdze gości oraz pamiątkową fotografią.

a

IMG_0316 IMG_0319

IMG_0322 IMG_0329