Wycieczka do Oddziału Prewencji w Legnicy

W dniu 7 grudnia 2017 r. klasy mundurowe uczestniczyły w wycieczce do Oddziału Prewencji w Legnicy. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z zasadami pracy w tym wydziale oraz wzięli udział w ćwiczeniach Policji z zakresu taktyki obronnej w związku z imprezą masową.

a