Święto Szkoły

Dnia 6 grudnia 2011r. odbyła się druga cześć Święta Szkoły. Uroczystość uświetniała orkiestra górnicza z zakładów górniczych RUDNA, która odegrała hymn górniczy. Uczniowie i zaproszeni goście tj. przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A. władze samorządowe oraz przedstawiciele pracodawców u których uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Wyżykowskiego i Bohaterów Westerplatte. Następnie zaproszeni goście obejrzeli krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów II TG IIITG i IIITH klasy technikum powstały w oparciu o ich pierwsze wrażenia z praktyki zawodowej w hucie i kopalni. Pani dyrektor Stefania Karmarzewska podziękowała wszystkim pracodawcom za dotychczasową współpracę z naszą szkołą wręczając dyplomy i symboliczne statuetki oraz zapraszając na skromny poczęstunek. W trakcie uroczystości okazało się że wśród zaproszonych pracodawców jest wielu absolwentów z naszej szkoły do których należą m.in. dyrektor techniczny Huty Cedynia w Orsku, wójt Gminy Gaworzyce, komendant Powiatowej Straży pożarnej w Głogowie i komendant Powiatowej Policji w Głogowie. Uroczystość upłynęła w miłej atmosferze, wspomnieniom, wzajemnym podziękowaniom oraz zapewnieniom o dalszej owocnej współpracy nie było końca. Posłowie Ewa Drozd i Wojciech Zubowski