„Sprzątanie Świata-Polska 2012”

Jak każdego roku uczniowie III LO brali aktywny udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Terenem akcji były lasy Nadleśnictwa Głogów w miejscowości Kotla. W sprzątaniu uczestniczyły klasy IIA i IIB.