Pierwsza pomoc w klasie mundurowej

W dniu 23 września 2014 r. odbyły się zajęcia dla klasy mundurowej z zakresu pierwszej pomocy, które prowadzone były przez przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zajęciach uczniowie uczyli się w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy osobie dorosłej oraz niemowlęciu. Mamy nadzieję, że umiejętności zdobyte na tych zajęciach w przyszłości pozwolą na szybką reakcję w obliczu zagrożenia życia.