II edycja wyjazdu na praktyki zawodowe w ramach projektu Erasmus+

W dniu 12 marca 2017 r. sześciu naszych uczniów kształcących się w zawodach technik elektronik i technik teleinformatyk, wraz z uczniami Technikum nr 6 w Głogowie, wyjechało na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach projektu pn. „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego” realizowanego w ramach programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna – kształcenie i szkolenie zawodowe.

Uczniowie będą przebywać w miejscowości Bad Freienwalde przez cztery kolejne tygodnie, w czasie których będą odbywać miesięczne praktyki zawodowe. Poza okazją rozwoju zawodowego i zdobycia nowego doświadczenia zarówno zawodowego jak i kulturowego i społecznego uczniowie będą mieli także możliwość doskonalenia języka niemieckiego. Dodatkowo w programie wyjazdu znalazły się również liczne wycieczki, min. do stolicy Niemic obejmujące zwiedzanie ciekawych muzeów i miejsc historycznych. Miłym akcentem jest wypłata kieszonkowego dla każdego z uczestników.

a

Więcej informacji opublikujemy po powrocie uczniów z praktyk.

a

20170312_074940 20170312_075015

20170312_075041 20170312_081003