59 – rocznica odkrycia złóż rud miedzi

Pod obeliskiem Jana Wyżykowskiego w Sieroszowicach, jak co roku, odbyła się uroczystość związana z rocznicą odkrycia złóż rudy miedzi. W obchodach, organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego w Sieroszowicach, Gminę Radwanice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach uczestniczyła delegacja naszej szkoły. Pierwsza cześć uroczystości odbyła się przy obelisku doc. dr.  Jana Wyżykowskiego, natomiast druga część miała miejsce w Sali Miedziowej w Sieroszowicach. Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie godnie reprezentowali uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Patron Szkoły to symbol naszych tradycji i kultywowanych wartości, dlatego nie mogło nas tam zabraknąć…