Wycieczka do Kopalni Węgla Kamiennego „PIAST” w Nowej Rudzie

Dnia 8 października 2013 roku klasa I TG wybrała się na wycieczkę do Kopalni Węgla Kamiennego „PIAST” w Nowej Rudzie. 
Dowiedz się więcej.