Ważny komunikat dot. matur

Dnia 26 sierpnia 2014 r. odbędzie się matura poprawkowa z matematyki i języka polskiego. Osoby poprawiające prosimy o przyjście do szkoły na godz. 830.

Matura poprawkowa z języka angielskiego odbędzie się w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie