Ważna informacja!!!

Zasady funkcjonowania

Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

w dniach 25.03.2020-10.04.2020

  1. Zajęcia prowadzone są w sposób zdalny zgodnie z obowiązującym planem lekcji (więcej szczegółów w dzienniku elektronicznym).
  2. Wszystkie sprawy można załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub przy pomocy korespondencji pocztowej (dane teleadresowe na stronie szkoły: zsw.glogow.pl).
  3. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren szkoły osób niebędących pracownikami. Zakaz dotyczy także boiska szkolnego, również po godzinach pracy szkoły.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z przepisów związanych z przeciwdziałaniem możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie