UWAGA! STYPENDIA I „WYPRAWKA SZKOLNA”

Informujemy o terminach składania wniosków na stypendia oraz „wyprawkę szkolną”.

  1. Konkurs Stypendialny Zdolny Ślązak – wnioski należy składać do 29 sierpnia 2014 r.
  2. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny Gminy Miejskiej Głogów (pomoc o charakterze socjalnym realizowanym przez odpowiednie gminy zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia) – wnioski do 15 września 2014 r.
  3. Wyprawka szkolna w 2014/15 r. – Pomoc finansowa uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klas III szkoły ponadgimnazjalnej i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego niezależnie od poziomu klas i dochodu do 5 września 2014 r. – (należy złożyć wniosek, dowody zakupu podręczników można dostarczyć w późniejszym terminie).

Szczegółowe informacje w zakładce INFO pedagogów lub u pedagogów szkolnych.