Uwaga! Spotkania z Rodzicami

27 września 2017 roku odbędą się zebrania z Rodzicami uczniów klas II i III LO oraz II, III i IV Technikum.

  • godz. 17.00 – spotkania z wychowawcami,
  • godz. 17.30 – spotkanie Rady Rodziców (w czytelni).