Uwaga! Rada Rodziców!

Spotkanie Szkolnej Rady Rodziców odbędzie się w środę 13 I 2016 r. o godz. 16.30.