Uwaga Maturzyści!

W zakładce Matura zamieszczone zostały informacje dotyczące procedur przeprowadzenia egzaminu maturalnego, praw i obowiązków zdających oraz harmonogram przeprowadzenia egzaminów pisemnych.

a

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami.