UWAGA GIMNAZJALIŚCI!

Od 15 kwietnia do 26 kwietnia 2013 r. rejestracja kandydatów w systemie

poprzez stronę  www.dolnoslaskie.edu.com.pl

i złożenie podania w sekretariacie szkoły (wydrukowane podania składane są tylko w szkole I wyboru).

             

   Przypominamy, że przyjmujemy uczniów do III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte i do Technikum Nr 1 na następujące kierunki: technik elektronik, technik teleinformatyk, technik górnik, technik –  hutnik i technik –  wiertnik. Wszyscy uczniowie technikum mają możliwość odbywania praktyk w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

 

Kandydaci do Technikum nr 1!

Przypominamy o konieczności odbycia badań lekarskich na wybrane kierunki. Po skierowania do lekarza należy zgłosić się do Sekretariatu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie. Nr PESEL jest konieczny do wydania skierowania!