Uwaga! Dofinansowania, stypendia, zasiłki

W roku szkolnym 2015-2016 uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o różnego rodzaju wsparcie finansowe.

a

Wyprawka szkolna

 

Uczniowie klas IV technikum oraz uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na typ szkoły i poziom klasy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – tzw. „wyprawkę szkolną”.

 a

Kryterium dochodowe wynosi 574 zł na osobę.

 

Termin składania wniosków upływa 7 września 2015 r.

Faktury za podręczniki i zaświadczenia o dochodach mogą być przyniesione w późniejszym terminie.

 

 

Stypendium szkolne

 

Uczniowie mieszkający na terenie Gminy Miejskiej Głogów: Głogów, Brzostów, Paulinów, Nosocice, Widziszów, Krzepów, Górkowo, Biechów, Wróblin Głogowski mogą ubiegać się o stypendium szkolne.

 a

Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku (tj. w sierpniu 2015 r.) nie może przekroczyć 456 zł netto na osobę.

 a

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć u pedagoga szkolnego do 15 września 2015 r.

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego lub na stronie www.mops.glogow.pl.

 

Uczniowie z innych gmin mogą się starać o takie stypendium w swojej gminie.

 

A

Program >>zDolny Śląsk<<

a

Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach XV edycji konkursu stypendialnego Programu „zDolny Śląsk”.

Roczne stypendia w kwocie od 2500 zł do 3500 zł zostaną przyznane w czterech kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej i społecznej, a sfinansowane m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. O stypendia mogą starać się uczniowie i tegoroczni absolwenci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Nabór wniosków potrwa do 10 września 2015 roku.

a

a

Zasiłek szkolny

 

Uczniowie znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. pożar, długotrwała choroba ucznia, śmierć rodzica) mogą ubiegać się o zasiłek szkolny.

a

a

UWAGA!!! Szczegółowe informacje o wszystkich formach pomocy materialnej dla uczniów i wnioski do pobrania u pedagogów szkolnych.