Uwaga absolwenci!

W czerwcu 2017 r. po raz ostatni zostanie przeprowadzony egzamin zawodowy w  tzw.”starej formule”.

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do w/w egzaminu upływa  20 grudnia 2016r.

Druki deklaracji są dostępne w sekretariacie uczniowskim.