” Twoja krew- moje życie „

24.09.2013 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji wyjazdowej do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Krwiodawcy nasi oddali krew na rzecz dzieci z Kliniki Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Inicjatorem akcji na tak szczytny cel był Klub Honorowych Dawców Krwi przy Hucie Miedzi ” Głogów”.