Krótka charakterystyka klas pierwszych III LO

Krótka charakterystyka klas pierwszych III LO

 a

W roku szkolnym 2018/2019 dla zainteresowanych uczniów proponujemy:

– klasa 1A zajęcia specjalistyczne w zakresie kształcenia służb mundurowych, których celem jest zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy zawodowego żołnierza, policjanta i strażaka.

 

a

W klasie pierwszej wszystkie przedmioty ujęte w ramowych planach nauczania realizowane są na poziomie podstawowym. Pod koniec pierwszej klasy sam wybierzesz co najmniej dwa przedmioty, które będziesz realizować w wymiarze rozszerzonym w klasie drugiej i trzeciej. Możesz również wybrać dwa języki obce spośród proponowanych w szkole języków (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski), sam zdecydujesz na jakim poziomie chcesz realizować naukę jednego języka obcego. Organizacja procesu nauczania w III Liceum Ogólnokształcącym daje każdemu uczniowi możliwość wyboru grup międzyoddziałowych, z których będzie chciał realizować treści programowe z rozszerzonych przedmiotów. Od klasy drugiej każdy uczeń kształcenie obowiązkowe może uzupełnić przedmiotami dodatkowymi z zakresu ekonomii, dietetyki, turystyki, ochrony środowiska, edukacji artystycznej i medialnej. Realizowany jest w tym zakresie element programu wychowawczego szkoły, jakim jest wdrażanie do samodzielnego, aktywnego działania i podejmowanie w życiu ważnych decyzji. . – w trakcie rekrutacji punktujemy język polski, język obcy, dwa przedmioty z najlepszymi ocenami spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki, matematyki i WOS-u.