Rekrutacja

UWAGA GIMNAZJALIŚCI !

Od 30 maja do 26 czerwca 2014 r. rejestracja kandydatów w systemie poprzez stronę

www.dolnoslaskie.edu.com.pl

i złożenie podania w sekretariacie szkoły (wydrukowane podania składane są tylko w szkole I wyboru)

Kandydaci do Technikum nr 1!

Przypominamy o konieczności odbycia badań lekarskich na wybrane kierunki. Po skierowania do lekarza należy zgłosić się do Sekretariatu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie. Do uzyskania skierowania konieczny jest nr PESEL!

Przypominamy również, że przyjmujemy uczniów do III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte i do Technikum Nr 1 na następujące kierunki: technik elektronik, technik teleinformatyk, technik górnik, technik -  hutnik i technik -  wiertnik. Wszyscy uczniowie technikum mają możliwość odbywania praktyk w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

 

 

Regulamin rekrutacji do Technikum nr 1 w Głogowie
na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych prowadzona jest w formie elektronicznej …
[dowiedz się więcej]

 

Krótka charakterystyka technika elektronika …
[dowiedz się więcej]

 

Krótka charakterystyka technika teleinformatyka …
[dowiedz się więcej]

 

Krótka charakterystyka technika górnictwa podziemnego …
[dowiedz się więcej]

 

Krótka charakterystyka technika hutnika …
[dowiedz się więcej]

 

Krótka charakterystyka technika wiertnika …
[dowiedz się więcej]