Kierunki kształcenia

Technikum nr 1

 

Krótka charakterystyka zawodu technik automatyk …
[dowiedz się więcej]

a

Krótka charakterystyka zawodu technik elektronik …
[dowiedz się więcej]

a

Krótka charakterystyka zawodu technik teleinformatyk …
[dowiedz się więcej]

a

Krótka charakterystyka zawodu technik górnictwa podziemnego …
[dowiedz się więcej]

a

Krótka charakterystyka zawodu technik hutnik …
[dowiedz się więcej]

a

Krótka charakterystyka zawodu technik wiertnik …
[dowiedz się więcej]

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Krótka charakterystyka zawodu górnik …
[dowiedz się więcej]

 

Krótka charakterystyka zawodu wiertacz …
[dowiedz się więcej]