Historia

Historia „Szkoły Hutniczej”

a

Początki szkoły sięgają 1970 roku, kiedy to decyzją Ministra Przemysłu Ciężkiego powołano do życia Zasadniczą Szkołę Zawodową Huty Miedzi „Głogów”. Szkoła z powodu braku własnego budynku, znalazła zastępcze pomieszczenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1, gdzie odbywały się zajęcia teoretyczne. Dyrektorem szkoły przez pierwsze dwa lata był mgr Edmund Wojciechowski.

a

W 1972 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ZSZ Huty Miedzi „Głogów” we własnym budynku wraz z internatem. Gospodarzem uroczystości był pierwszy dyrektor szkoły mgr inż. Zbigniew Miciaszek. Jednocześnie z rozpoczęciem pracy szkoły uruchomiły swoją działalność warsztaty szkolne.

a

22 października 1977 roku odbyła sie uroczystość nadania imienia i wręczenie sztandaru ZSZ przy Hucie Miedzi „Głogów”. W uroczystości wzięła udział najbliższa rodzina dr. Jana Wyżykowskiego – żona Kazimiera, córka Małgorzata oraz syn Bogusław. Data ta wpisała się na trwałe w kary historii szkoły jako Święto Patrona, obchodzone co roku.

a

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Legnicy z dn. 1.07.1978r. został utworzony zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Hutniczych Kombinatu Górniczo – Hutniczego Miedzi w Głogowie.

a

Kolejne lata działalności szkoły to nowe transformacje, tworzenie przyszłościowych kierunków kształcenia, ciągła modernizacja placówki oraz zmiany na stanowisku dyrektora. Funkcje te pełnili, m.in. K. Kosiński, Z. Zawartowski, F. Mojsiewicz, W. Horbat oraz M. Markowska.

a

Decyzją Kuratora Oświaty w Legnicy w roku 1997 zmienia się nazwa szkoły na „Zespól Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie”.

a

Momentem przełomowym dla szkoły stał się rok 2004, kiedy to decyzją organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego w Głogowie przeprowadzono reorganizację szkolnictwa ponadgimnazjalnego, łącząc ze sobą dwie szkoły – Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte. Funkcję dyrektora nowego zespołu objęła pani mgr Stefania Kramarzewska, łącząc dorobek, propagowane wartości i tradycje obu szkół.

a

W 2007 roku szkole zostaje przekazany ufundowany przez KGHM Polska Miedź S.A. nowy sztandar jako symbol najwyższych wartości, dociekliwości w naukowych poczynaniach, zobowiązania do patriotycznej postawy i twórczych przedsięwzięć.

a

W kolejnych latach, zgodnie z zapotrzebowaniami młodzieży, powstają w szkole nowe kierunki kształcenia m.in. technik teleinformatyk, technik górnik, technik hutnik, technik wiertnik oraz klasa mundurowa, klasa mistrzostwa sportowego i klasa piłki nożnej.

a

Budynek szkoły przy ul. Wita Stwosza 3a zmienia się przez lata dzięki sukcesywnym remontom, ciągłej modernizacji oraz nieustannemu doposażaniu pracowni przedmiotowych i bazy dydaktycznej.

a

„Młodemu pokoleniu trzeba dać korzenie i skrzydła” jak mawiał Zbigniew Herbert. Zgodnie ze słowami poety dajemy naszym uczniom korzenie, czyli wielkie dziedzictwo przeszłości, system wartości tworzony przez wieki i skrzydła, czyli ideały, którymi powinni kierować się w dorosłym życiu. Ten, kto otrzymał korzenie i skrzydła wie, skąd wyszedł, ale potrafi również tworzyć przyszłość.

a

W duchu tych idei niezmiennie, od lat wychowujemy któreś już z kolei pokolenie głogowian, mieszkańców powiatu głogowskiego i ościennych województw.

a

Absolwent naszej szkoły to człowiek dla którego takie stare wartości jak dobro, mądrość, piękno i prawda, nie leżą tylko w sferze deklaracji, ale są tworzone przez całe życie.