Charakterystyka zawodu wiertacz

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy przemysłu wydobywczego, nasza szkoła dostrzegła konieczność kształcenia młodych adeptów sztuki wiertniczej. Wiertnictwo ma szerokie zastosowanie również w naszym regionie. Odziały wiertnicze w kopalniach KGHM-u, firmy wykonujące wiercenia geologiczno – rozpoznawcze, których celem jest zbadanie i udokumentowanie, m.in. złóż rudy miedzi, firmy geologiczne wykonujące otwory badawcze dla budownictwa mieszkaniowego, przedsiębiorstwa budowlane potrzebują wykwalifikowanej kadry. U nas możesz zdobyć narzędzie do realizacji swoich celów. Jeśli chcesz zdobyć szansę podjęcia ciekawej i dobrze płatnej pracy w Polsce lub na świecie, zapraszamy do nauki w kierunku wiertacz.

 

Kształcenie zawodowe praktyczne:

  •   I klasa: 1 dzień zajęć praktycznych tygodniowo,
  •  II klasa: 2 dni zajęć praktycznych tygodniowo,
  • III klasa: 2 dni zajęć praktycznych tygodniowo.