Charakterystyka technika wiertnika

Technik wiertnik

a

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy przemysłu wydobywczego, nasza szkoła dostrzegła konieczność kształcenia młodych adeptów sztuki wiertniczej. Technika wiertnicza ma szerokie zastosowanie również w naszym regionie. Odziały wiertnicze w kopalniach KGHM-u, firmy wykonujące wiercenia geologiczno – rozpoznawcze, których celem jest zbadanie i udokumentowanie, m.in. złóż rudy miedzi, firmy geologiczne wykonujące otwory badawcze dla budownictwa mieszkaniowego, przedsiębiorstwa budowlane potrzebują wykwalifikowanej kadry. U nas możesz zdobyć narzędzie do realizacji swoich celów. Jeśli chcesz zdobyć szansę podjęcia ciekawej i dobrze płatnej pracy w Polsce lub na świecie, zapraszamy do nauki w kierunku technik wiertnik.

a

WSTECZ