Charakterystyka technika elektronika

Technik elektronik

a

Jest to szeroko profilowany zawód z przyszłością, dający duże możliwości rozwoju oraz samorealizacji.

Technik Elektronik to kierunek dla chcących zdobyć atrakcyjny zawód w poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacjach oraz dający pełne przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające podjęcie nauki na studiach wyższych dowolnego typu.

 

Technik elektronik może być zatrudniony:

 • w działach automatyki i elektroniki lokalnych zakładów przemysłowych np. HM „Głogów”,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • w firmach produkujących sprzęt elektroniczny i automatyki,
 • w firmach zajmujących się montażem alarmów, instalacji antenowych, układów automatyki, systemów tzw. inteligentnych budynków, itd.,
 • może prowadzić własną firmę, np. montaż instalacji dozoru.

 

Uczeń, realizujący naukę o profilu technik elektronik, podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania i wykonania instalacji sieci TVSat, TV naziemnej i kablowej,
 • projektowania i wykonania instalacji lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami,
 • projektowania i wykonania instalacji systemów automatyki przemysłowej,
 • urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń,
 • projektowania i wykonania systemów monitoringu TV i IPTV,
 • programowania,
 • użytkowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
 • instalowania oprogramowania specjalistycznego,
 • serwisu urządzeń elektronicznych.

a

WSTECZ