Charakterystyka technika automatyka

Technik automatyk

a

Technik automatyk to kierunek kształcenia, który umożliwia poznanie ciekawej, nowoczesnej i ciągle rozwijającej się dziedziny techniki jaką jest automatyka. Do zadań automatyki należy między innymi sterowanie procesami technologicznymi i przemysłowymi i dlatego dzięki niej możliwe jest tworzenie w pełni automatycznych fabryk produkcyjnych.

a

W trakcie nauki w zawodzie technik automatyk uczeń nabędzie umiejętności zawodowe związane z:

  • montażem urządzeń i instalacji automatyki;
  • uruchamianiem urządzeń i instalacji automatyki;
  • obsługą urządzeń i instalacji automatyki;
  • przeglądami technicznymi i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
  • diagnostyką i remontem urządzeń i instalacji automatyki.

a

Po ukończeniu szkoły technik automatyk może starać się o zatrudnienie m.in. w:

  • spółkach koncernu KGHM Polska Miedź S.A.;
  • oraz zaawansowanych technologicznie zakładach produkcyjnych niezwiązanych z przemysłem wydobywczym.

a

WSTECZ