Sukces na Manewrach Czerwonokrzyskich

22 września uczniowie z klas mundurowych wzięli udział w manewrach czerwonokrzyskich.

Więcej informacji w zakładce Z życia szkoły.