Spotkania z Rodzicami

Przypominamy, że w środę 30.03.2016 r. odbędą się Spotkania z Rodzicami.

Godz. 16.30 – konsultacje z nauczycielami i wychowawcami (zebrania klasowe – jeśli zapowiedział je wychowawca klasy), informacja o zagrożeniach oceną ndst i nkl w klasach maturalnych.

Godz. 17.00 – spotkanie dla Rodziców w ramach programu profilaktycznego „Moja Faza – NIE dla dopalaczy” – sala 16 (dla chętnych i zainteresowanych).