Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

Program rozpoczęcia Roku Szkolnego 2016/2017, które odbędzie się 1 września 2016 r.:

  • godz. 815 – apel dla klas pierwszych;
  • godz. 900 – spotkania z wychowawcami dla klasach starszych.