Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • godz. 8.15 – spotkania z wychowawcami dla klas III LO oraz II, III i IV Technikum;
  • godz. 10.00 – spotkania z wychowawcami dla klas I i II LO oraz I Technikum;
  • godz. 11.00 – uroczysty apel dla klas I i II LO oraz I Technikum.