Rekrutacja do projektu. Program Erasmus +

Od dnia 1 września 2015 r. do dnia 10 września 2015 r. prowadzony jest nabór uczestników do projektu pn. „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego” realizowanego w ramach programu Erasmus +.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic technikum kształcącego w zawodach technik elektronik oraz technik teleinformatyk. W ramach projektu realizowane będą zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech.

a

Zasady naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego”.

a

Udzielane wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna i jest finansowany przez Unię Europejską.

a

Dokumenty do pobrania:

1. Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

2 . Formularz zgłoszeniowy.