Ratownictwo wodne

Kurs ratownictwa wodnego przeznaczony jest dla osób, które chcą posiadać umiejętności oraz uprawnienia ratownika wodnego. W ramach kursu kandydaci doskonalą umiejętności pływackie, zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające podejmować z wody osoby tonące.

Ważnym elementem jest kurs pierwszej pomocy przedmedyczne. Zajęcia obejmują teorię, zajęcia na pływalni oraz w terenie (Jezioro Sławskie). Kurs kończy się egzaminem. Zdanie egzaminu daje uprawnienia ratownika wodnego!!! Może to być przyczynek do przyszłej pracy w tym zawodzie.

a

IMAG1776 IMAG1784

IMAG1766 IMAG1750

IMAG1752 IMAG1811

IMAG1400 IMAG1398

IMAG1403 IMAG1404

 IMAG1406 IMAG1408

IMAG1410 IMAG1411

 IMAG1412 IMAG1415

IMAG1421 IMAG1426

IMAG1427 IMAG1431