Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

        

Projekt w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego 2014-2020

 

pn. „Poprawa stanu infrastruktury szkół i placówek Powiatu

Głogowskiego prowadzących kształcenie zawodowe”

 

       

Projekt unijny Zespołu Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie oraz partnerów YIT oraz EU Mobility Sverige

 

pt.: „Zawody nowoczesnej Europy”

 

 

        

Projekt Fundacji Kuźnia Talentów

 

pt.: „Kompetencje szansą na lepsze jutro”