Program Adaptacji Zawodowej

a

Program Adaptacji Zawodowej 2015

a

UWAGA!

a

ABSOLWENCI TECHNIKUM w zawodzie technik hutnik oraz technik górnictwa podziemnego, którzy są zainteresowani stażem w  Oddziałach KGHM Polska Miedź muszą zgłosić się do Kierownika Szkolenia Praktycznego w terminie do 29 maja 2015 r. z następującymi dokumentami:

  • podaniem do dyrektora szkoły z prośbą o objęcie Programem Adaptacji Zawodowej;
  • CV;
  • zaświadczeniem o zarejestrowaniu w swoim Urzędzie Pracy;
  • zaświadczeniach o ukończeniu kursów;
  • kopią świadectwa ukończenia szkoły.

a

O terminie rekrutacji na staż kandydaci zostaną poinformowani po złożeniu dokumentów.