Erasmus+

Dnia 3 kwietnia 2016 r. wyjechała ostatnia w roku szkolnym 2015/2016 grupa uczniów

z Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego i Technikum nr 6 w Głogowie na praktyki zawodowe do Niemiec. Mobilność 15 uczniów kształcących się w zawodach technik elektronik, technik teleinformatyk, technik architektury krajobrazu, technik geodeta i technik leśnik zorganizowana została w ramach projektu pn. „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego”  realizowanego w ramach programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna – kształcenie i szkolenie zawodowe.

Uczniowie będą przebywać w Bad Freienwalde do 30.04.2016 r., gdzie odbędą 4 – tygodniowe praktyki zawodowe zarówno w przedsiębiorstwach jak i w placówce kształcenia zawodowego. Podczas zagranicznego pobytu uczniowie odbędą praktyki zawodowe, które przyczynią się do ich rozwoju, będą mieli możliwość poznania jak funkcjonują przedsiębiorstwa w Niemczech, jakie są zasady i kultura pracy. Udział w praktykach zapewni uczniom zdobycie doświadczenia wymaganego na dzisiejszym rynku pracy. Ponadto będą mieli możliwość doskonalenia języka niemieckiego, poznania mentalności i kultury państwa zachodniego. W ramach pobytu przewidziany jest również bogaty program kulturowy, w ramach którego zaplanowano szereg wyjazdów i wycieczek, zwiedzanie ciekawym miejsc pod względem historycznym i kulturalnym.

Uczniowie mają pokryte wszelkie koszty tj.  podróży, zakwaterowania, wyżywienia i zwiedzania. Podczas pobytu będzie prowadzony intensywny kurs języka niemieckiego z lektorem, uczniowie otrzymają odzież roboczą wymaganą na danym stanowisku pracy, ponadto zostali objęci ubezpieczeniem i zostanie im wypłacone kieszonkowe. Realizacja wszystkich działań w ramach w/w projektu finansowana jest w 100% ze środków Unii Europejskiej.

 

erasmus1