Podsumowanie konkursu informatycznego

Dnia 21 kwietnia 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie XVII Międzywojewódzkiego Górowskiego Konkursu Informatycznego, II Międzywojewódzkiego Górowskiego Konkursu Informatycznego w kategorii Scratch, XV Międzywojewódzkiego Górowskiego Konkursu Informatycznego online “Komputery i ludzie” oraz V Międzypowiatowego Przedmaturalnego Konkursu Matematycznego „MATGURA”, których organizatorem było Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Górze. Podsumowanie prowadzili Jacek Figiel i Cezary Kaczor. Prowadzący przedstawił cele i przebieg konkursów.

a

W dalszej części odbyło się wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów. Wręczenia nagród dokonywali sponsorzy lub ich przedstawiciele. Przypomnijmy w kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programów użytkowych: I miejsce Marcin Michalski – kl. IV TG, II miejsce Dawid Jastrzębski– kl. IV TG. Następnie dyplomy podziękowania za przygotowanie laureatów otrzymali nauczyciele. Zrobiono także pamiątkowe wspólne zdjęcie.

a

kon_pods003 kon_pods016 kon_pods017 kon_pods032kon_pods033 kon_pods045