3A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_j.polski-rp1 #c5 104
r_wos-rw1 #a5 05
r_geografia-rg1 #f5 201
r_biologia-rb1 #h4 101
j.niemiecki-ni1 SO 09
j.niemiecki-ni2 #d4 03
j.angielski-an3 #e2 19
historia 102 geografia MC 201 ed.mun-in1 SB 102
2 8:55- 9:40 r_j.polski-rp1 #c5 104
r_wos-rw1 #a5 05
r_geografia-rg1 #f5 201
r_biologia-rb1 #h4 101
r_angielski-an1 KI 308
r_angielski-an2 #d8 04
r_niemiecki-ni3 #c9 22
j.niemiecki-ni1 SO 09
j.niemiecki-ni2 #d4 03
j.angielski-an3 #e2 19
ed.mun GD 201 informatyka-in1 BR 08
ed.mun-in2 GD 105
3 9:50-10:35 j.angielski-an1 KI 308
j.angielski-an2 #e3 04
j.niemiecki-ni3 #d3 11
reg.tur. Ku 202 fizyka 100 r_j.polski-rp3 #c6 203
r_wos-rw2 #a4 05
r_geografia-rg2 #f4 202
r_matematyka-rm1 #b8 103
r_j.polski-rp3 #c6 203
r_wos-rw2 #a4 05
4 10:50-11:35 j.angielski-an1 KI 308
j.angielski-an2 #e3 04
j.niemiecki-ni3 #d3 103
wf-wf1 SA gi2
wf-wf2 #a1 gi3
wf-wf3 #a0 gi1
matematyka MS 103 r_j.polski-rp3 #c6 203
r_wos-rw2 #a4 05
r_geografia-rg2 #f4 202
r_matematyka-rm1 #b8 103
zaj.wych. MC 201
5 11:45-12:30 biologia MK 101 wf-wf1 SA gi2
wf-wf2 #a1 gi3
wf-wf3 #a0 gi1
chemia JN 205 r_angielski-an1 KI 308
r_angielski-an2 #d8 04
r_niemiecki-ni3 #c9 17
religia\etyk-rel RZ 307
6 12:40-13:25 j.polski AM 10 religia\etyk-rel RZ 307 j.polski AM 10 j.angielski-an1 KI 308
j.angielski-an2 #e3 04
j.niemiecki-ni3 #d3 17
matematyka MS 103
7 13:35-14:20 fizyka 100 historia 203 j.polski AM 10 przedsięb. PL 203 matematyka MS 103
8 14:25-15:10 wf-wf1 SA gi1
wf-wf2 #a1 gi2
wf-wf3 #a0 gi3
j.polski AM 10   informatyka-in2 AS 306 r_j.polski-rp1 #c5 104
r_wos-rw1 #a5 05
r_biologia-rb1 #h4 101
Obowiązuje od: 24 maja 2024 roku
Drukuj plan
wygenerowano 2024-05-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum