Organizacja roku szkolnego

1. Kalendarz roku szkolnego:

 • 4 września 2023 r. – rozpoczęcie roku szkolnego;
 • 23 – 31 grudnia 2023 r. – zimowa przerwa świąteczna;
 • 15 – 28 stycznia 2024 r. – ferie zimowe;
 • 28 marca – 02 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna;
 • 26 kwietnia 2024 r. – zakończenie roku szkolnego w klasach programowo najwyższych;
 • 7 – 25 maja 2024 r. – egzaminy maturalne;
 • 21 czerwca 2024 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

a

2. Organizacja Roku Szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie:

a

Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry:

 • pierwszy semestr:

              od 4 września 2023 r. do 5 stycznia 2024 r. dla klas maturalnych;

              od 4 września 2023 r. do 5 stycznia 2024 r. dla pozostałych klas;

 • drugi semestr:

               od 6 stycznia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r. dla klas maturalnych;

               od 6 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. dla pozostałych klas.

a

3. Terminy praktyk zawodowych:

 • od 11 września 2023 r. do 6 października 2023 r. – klasy V Td, V Te, V Tf;
 • od 26 lutego 2024 r. do 22 marca 2024 r. – klasy IV Ta, IV Td, IV Tc.

a

4. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 13 października 2023 r.
 • 2 listopada 2023 r.
 • 3 listopada 2023 r.
 • 4 marca 2024 r.
 • 2 maja 2024 r.
 • 7 maja 2024 r.
 • 8 maja 2024 r.
 • 9 maja 2024 r.
 • 13 maja 2024 r.
 • 31 maja 2024 r.

a

5. Terminy spotkań z rodzicami:

 • 4 września 2023 r. – klasy I;
 • 6 września 2023 r. – klasy starsze;
 • 25 października 2023 r. – zabrania dla klas I oraz konsultacje dla klas starszych;
 • 6 grudnia 2023 r. – zabrania dla klas I oraz konsultacje dla klas starszych;
 • 20 marca 2024 r. – zabrania dla klas I oraz konsultacje dla klas starszych;
 • 15 maja 2024 r. – zabrania dla klas I oraz konsultacje dla klas starszych.

a

Godziny dostępności nauczycieli