Nowy plan lekcji

Nowy, obowiązujący od 10 listopada 2014 r. plan lekcji dostępny jest na stronie internetowej szkoły.