„Moja przyszłość w moich rękach”

W dniach od 6 września 2012 r. do 19 września 2012 r. w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego odbywać się będzie rekrutacja uczennic/uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte do projektu pn. „MOJA PRZYSZŁOŚĆ W MOICH RĘKACH” .

Szczegóły w zakładce „REKRUTACJA DO PROJEKTU” i na tablicy ogłoszeń w szkole.