„MOJA PRZYSZŁOŚĆ W MOICH RĘKACH” -edycja II

W dniach od 5 września 2013 r. do 18 września 2013 r. w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego odbywać się będzie rekrutacja uczennic/uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte do projektu pn. „MOJA PRZYSZŁOŚĆ W MOICH RĘKACH” .

Szczegóły w zakładce „REKRUTACJA DO PROJEKTU” i na tablicy ogłoszeń w szkole.